În comuna Istria cea mai reprezentativă ramură a economiei este agricultura. În această ramură este absorbită peste 80% din forţa de muncă locală. În cadrul acestei ramuri a economiei cultivarea plantelor cerealiere şi tehnice împreună cu zootehnia caracterizată prin creşterea bovinelor şi a ovinelor ocupă de departe primul loc.

În viitorul apropiat autorităţile locale şi-au propus revitalizarea potenţialului turistic şi balnear al comunei prin introducerea în circuitul turistic a cetăţii Histria şi reamenajarea Băilor reci de pe lacul nuntaşi. Această iniţiativă  constă ăîn crearea în zona Histria a unui punct turistic cu circa 100 de locuri şi construirea unei baze de tratament şi vacanţă la Băile Nuntaşi cu o capacitate de cazare de circa 500 de locuri.