ANUNTURI:

21.12.2017 - Anunt consultarea publicului în vederea elaborării P.U.Z. -unitate agrozootehnică , Parcela A 195/10/1 extravilan sat Nuntași, com. Istria, județul Constanța. Vezi detalii ... (.pdf)

21.11.2017 - Anunt privind organizarea concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției publice de execuție de referent , grad profesional principal în cadrul compartimentului asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Istria. Vezi detalii ... (.pdf)

02.10.2017 - Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent , grad profesional superior în cadrul compartimentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Istria. Vezi detalii ... (.pdf)

 

INFO:

”Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta CEDO ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public”, Institutia Prefectului a publicat urmatoarele documente:

Descarca:

- memorandumul;

- principiile ce derivă din jurisprudenţa CEDO;

- lista 1 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.

- lista 2 cuprinzând descrierea cauzelor CEDO.