Anunturi Generale|

UAT COMUNA ISTRIA, in calitate de beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului ” Ecosistem digital interconectat și integrat in cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Istria”, cod SMIS 155101.

Proiectul a fost finanțat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

UAT COMUNA ISTRIA a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul care face obiectul Contractului de finanțare, a fost derulat în perioada 17.03.2022- 29.12.2023, în localitatea Istria, județul Constanta și a avut o valoare de 1.475.420,00 lei din care 1.445.911,60 valoare eligibilă nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Istria în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru si a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva backoffice, cât si din perspectiva front office.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat
  2. Îmbunătățirea competentelor digitale ale grupului țintă.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la UAT Istria, telefon : 0241522581, adresa e-mail: primaria.istria@yahoo.com

Manager de proiect Mihai Ionescu

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut