Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Istria – mandatul 2020 – 2024
 1. Chiriță Aurel – PSD
 2. Ciuclea Constantin – PNL
 3. Curelaru Constantin – PNL
 4. Ganea Georgeta – PSD
 5. Mușat Gheorghe – PSD (viceprimar)
 6. Nedelcu Constantin – PNL
 7. Olea Puiu-Eugen – PNL
 8. Perifan Enache – PNL
 9. Stan Georgică – PSD
 10. Uță Dănuț – PSD
 11. Voicu Dumitru – PSD
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Istria:

Comisia nr. 1 : agricultura, buget-finante, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala;
 
     1. Chiriță Aurel – presedinte
     2. Perifan Enache – secretar
     3. Uță Dănuț – membru
     4. Mușat Gheorghe – membru
     5. Ciuclea Constantin – membru 

Comisia nr. 2 : invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale;

1. Ganea Georgeta – presedinte
2. Stan Georgică – secretar
3. Curelaru Constantin – membru

Comisia nr. 3 :  culte, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, apararea drepturilor cetatenilor, administratie publica locala;

1. Olea Puiu-Eugen – presedinte
2. Voicu Dumitru – secretar
3. Nedelcu Constantin – membru

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut