NumărDataConținut
26022.12.2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Istria în data de 29.12.2023
10405.07.2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Istria în data de 07.07.2023
10123.06.2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Istria în data de 30.06.2023
10019.06.2023privind constituirea comisiei de evaluare a procedurii simplificate - având ca obiect Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ,, Inființare sistem de canalizare, stație de epurare și racorduri în satele Nuntași și Istria, comuna Istria, județul Constanța” ...
09919.06.2023privind desemnarea reprezentantului primăriei comunei Istria, jud. Constanța în comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole de pe raza comunei Istria, judeţul Constanţa
09419.05.2023privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura simplificată avâmd ca obiect ”Servicii de delegare a gestiunii activitații de colectare separată și transportul separate al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate ...
09219.05.2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Istria în data de 26.05.2023
06621.04.2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Istria în data de 28.04.2023
06621.04.2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Istria în data de 28.04.2023
06307.04.2023pentru completarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Istria, județul Constanța
05824.03.2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Istria în data de 31.03.2023
03510.03.2023pentru modificarea Dispoziției nr. 33 din 01.03.2023
03301.03.2023privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de achiziție publică
03201.03.2023privind constituirea comisiei de evaluare şi negociere a preţului de vânzare-cumpărare a unui imobil
02920.02.2023Constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
02717.02.2023Convocarea Consiliului Local al comunei Istria în ședință ordinară în data de 24.02.2023
02509.02.2023Convocarea Consiliului Local al comunei Istria în ședință extraordinară în data de 13.02.2023
02407.02.2023Constituire comisie de evaluare oferte atribuire contract
02331.01.2023Constituire comisie de evaluare oferte atribuire contract catering
01919.01.2023Convocarea Consiliului Local al comunei Istria în ședință ordinară în data de 27.01.2023
01713.01.2023Reactualizare Unitate Locală de Sprijin la nivelul UAT Istria
01612.01.2023Constituire comisie de negociere in vedere atribuirii contract Salubrizare

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut